BattleBots Arena

805128

Světla se pomalu zhasínají, diváci křičí nadšením, v aréně právě začíná rozhodující souboj robotů!
Sestavte bojovou arénu o rozměrech 55 x 55 cm, kde proti sobě stojí dva nejničivější stroje světa - Witch Doctor a Tombstone!
HEXBUG BattleBots Arena obsahuje atributy měnící hru – dvě ničivá kladiva, ovládaná z vnějšku arény. Skládací hrací deska arény obsahuje autentickou grafiku, plastové boční panely a ochrannou plexi stěnu, stejně jako v televizních show!

Součástí sady HEXBUG® BattleBots® Arena™ je dvojice robotů se zlověstnými bitevními funkcemi – proslulým beranidlem robota Witch Doctor a otočným ostřím robota Tombstone.
Pomocí dálkových IR ovladačů lze ovládat pohyb až 4 Battlebotů současně!
HEXBUG BattleBots Rivals jsou v souladu s normami CPSIA.

Balení obsahuje:
2 roboty se zlověstnými bitevními funkcemi
2 ničivá kladiva
platové boční panely
ochranná plexi stěna
hrací deska o rozměrech 50 x 50cm

Baterie:
4 ks AG13, 6 ks AAA - jsou součástí balení

Rozměry produktu:
délka 55 cm
šířka 55 cm
výška 10 cm

Věková skupina:
8 let a více

Varování: Obsahuje malé části, nevhodné pro děti do 3 let! Nebezpečí udušení!

Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny součásti obalu. Uschovejte balení a návod s pokyny pro budoucí použití.
Produkt HEXBUG není určen k jídlu. Produkt se může lišit od fotografií nebo ilustrací. Tento produkt je v souladu s bezpečnostními předpisy.

Bezpečnostní instrukce: Balení vyžaduje 4 ks baterie AG13 a 6 ks AAA (jsou součástí balení). Výměna baterie musí být provedena dospělou osobou. Při výměně dodržujte vyznačenou polaritu (+ / -) v bateriovém prostoru. Okamžitě vyjměte vybité baterie. Při delším nepoužívání produktu baterie vyjměte. Používejte ochranné brýle při odstraňování použité baterie. Nevyhazujte baterie do ohně, baterie mohou explodovat nebo vytéct. Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií (alkalické, standardní,..) Nenabíjejte nedobíjitelné baterie, nezkratujte použité baterie. Dobíjecí baterie vyjměte před dobíjením z bateriového prostoru. Dobíjecí baterie dobíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nezahřívejte, nerozebírejte ani nedeformujte baterie.

Upozornění: Baterie obsahují potenciálně korozívní chemikálie, které způsobí zranění při požití nebo vdechování. Při požití/vdechnutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace produktu: Baterie musí být recyklována nebo likvidována předepsaným způsobem. Pokud kdykoli v budoucnosti bude třeba tento výrobek zlikvidovat, vezměte prosím na vědomí, že elektrické výrobky by neměly být likvidovány s odpadem z domácností. Prosím recyklovat v příslušných zařízeních, poraďte se se svým místním úřadem nebo prodejcem o správné recyklaci (směrnice o odpadech z elektrických a elektron. zařízení). Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale na místo k tomu určené nebo místo zpětného odběru.